White Series

Nayia Frangouli, White Series, Vertical Narrow I